Помош

Корисничка служба во работни денови од 09-17ч,
Корисничка поддршка: +389 23207687
Е-меил: astrozona.mk@silverlines.info
За деактивација на услугата во било кој момент испратете STOP HORO на 141777